Zihin Gücü – Zehin Gücü Nedir ?

Zihin gücünü bir hüviyet oluşturma uğraşısı olarak tariflersek bunu açığa...