Zihin Gücü – Zehin Gücü Nedir ?

Zihin gücünü bir hüviyet oluşturma uğraşısı olarak tariflersek bunu açığa kavuşturmak zorunludur. Böyle bir gücün esasında insanın iradesi vardır. Hafıza gücü insana armağan edilmiş en heybetli güçtür. Bunu kullanmak ve kıymetlendirmek ise kişinin düşüncesine kalmaktadır.

Böyle bir kuvveti kendimize zarar vererek kullanabileceğimiz gibi, zor durumda kaldığımız zaman da kullanmak mümkündür. Çoğu şeyin bilincinde olan insan ona göre davranır ve hareket eder. Farkındalık sağlayan insan akıl havuzunu genişleterek, amaçladığı gaye yolunda daha esaslı hükümler verebilmektedir. Bu da hafıza potansiyelini etkili kullanmaktır.

Psikojenez terimine bakılırsa her şey hafıza sayesinde oluşum gösterir. Hafıza ucu bucağı olmayan bir yapıdır ve her şey zihinde başlar, zihinde biter. Zihin o derece kuvvetlidir ki, zihin kuvvetiyle kendinizi hasta dahi yapabilirsiniz. Zihin potansiyelini kullanılırken olumlu olmak lazımdır. Şayet tahripkâr olursanız, felâket sonuçları doğurursunuz. Aklınızı tek bir noktaya odaklayın ve odak noktanızı diğer hiçbir noktaya kaydırmayın. İyi sonuç almak istiyorsanız, gaye edindiğiniz şeyi bilinçaltınıza iyi yerleştirin.

Zihin gücü esasen bir çeşit kişisel doğruluğumuzu inşa ve bunu içimizde yaşatma gayretidir. Rüya görmek, tasarlamak, imgelemek hep hafızada olan şeylerdir ve hedefimiz bunu gerçek yaşamda da faaliyete geçirmektir. Zihin gücü ve olumlama kuramı ile bunlar çok da imkânsız görünmüyor.
Yapılan çalışmalara bakılırsa hafıza gücü ile kişi birçok şey yapabilmektedir. Zaman zaman bazı hastalara etki etmediği de gözlemlenmiştir. Böyle bir durumda hastalara yöntemin kendi akıllarında olduğunu söylemiştir. Hastalara kişisel belleklerinde böyle bir derdi yeneceğim kanısı ile hastalığı yenebileceğini söylemiştir. Araştırmacılar hafızanın potansiyelini şöyle ifade etmiştir. “Eğer insanlar kendilerini hasta etme gücüne sahiplerse, tedavi gücüne de sahiplerdir”.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir